Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Nominowani- Drużynowy wędrowniczy

pwd. Maciej Kuc (Hufiec Jawor)

Druh Maciej Kuc jest z pewnością niezmiennie niestrudzony w swej działalności na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Z Hufcem związany jest od dwunastego roku życia i od samego początku wykazuje się niezwykłym zaangażowaniem w harcerskie życie. Jego naturalna charyzma sprawiła, że jego zastęp osiągnął niesamowitą liczbą - 30 osób! W tamtej chwili zaproponowano mu przekształcenie w drużynę, aż w końcu została wybrana jej specjalizacja – udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, co przyciąga ogromne zainteresowania wśród młodzieży. Słabe warunki finansowe nie powstrzymały druha Macieja w rozwoju - swój pierwszy plecak medyczny jego jednostka otrzymała po współpracy z lokalną parafią. Ukończył kurs płetwonurka, angażował się we wszystkie Harcerskie Akcje Letnie. Ukończył również kurs przewodnikowski Iskrownik „Młyn”, gdzie pozytywnie został oceniony przez swojego opiekuna, którym był hm. Krzysztof Stachów. Jest autorytetem wśród młodzieży swojego Hufca, wiele osób czerpie z niego inspirację oraz chęć do działania - bez niego na pewno Szczep 44 JDHiGZ“ŻAGIEW” im. Janka Bytnara nie byłby tym samym. Wszystko przez dwa słowa, które go idealnie opisują - naturalny lider.

Druh Maciej Kuc, pełni funkcję drużynowego drużyny wędrowniczej w Szczepie 44 Jaworskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „ŻAGIEW”, im. Janka Bytnara. Do organizacji wstąpił w V klasie szkoły podstawowej, kiedy był uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze. Druh Maciej Kuc był bardzo aktywnym harcerzem, uczestniczył we wszystkich wyjazdach drużyny w tym biwakach Szczepu oraz w obozach organizowanych na terenie harcerskiej bazy obozowej w Rozewiu. Pełnił funkcję zastępowego. Już wówczas można było zauważyć, że jego osobowość oraz cechy charakteru przyciągają rówieśników do działania w jego zastępie. Należy przy tym zaznaczyć, że członkowie zastępu nie zmieniali się i były to zazwyczaj osoby stałe. W dalszej części swojego rozwoju osobistego Druh Maciej Kuc pełnił funkcję przybocznego i zaczął działać na poziomie Szczepu i coraz częściej na poziomie hufca. Zastęp, który prowadził wówczas Druh Maciej liczył około 30 członków, dlatego została przedstawiona Druhowi propozycja przekształcenia zastępu w drużynę oraz funkcja drużynowego. Druh Maciej przyjął propozycję i rozpoczął kształtowanie drużyny. W trakcie rozwijania drużyny Druh Maciej wybrał specjalizację, która wszystkich zainteresowała z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Bardzo trudne warunku finansowe nie ograniczyły rozwoju drużyny. Współpraca z Parafią pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworze zaowocowała otrzymaniem plecaka medycznego. Następnie Druh Maciej rozpoczął współpracę z Pogotowiem Ratunkowym w Jaworze, gdzie pozyskał do pomocy szefa wyszkolenia drużyny. Kolejnym podmiotem było nawiązanie współpracy z Przychodnią Rejonową w Jaworze przy ul. Piłsudskiego a następnie z Ochotniczą Strażą Pożarną. Na uwagę zasługuje fakt, że styczniu 2020r, rozpocznie się współpraca z Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w ramach którego zostanie przeprowadzony certyfikowany  kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyna Druha Macieja Kuc nie ograniczyła się tylko do wybranej specjalizacji. W styczniu 2020r, „Rosomaki”, zajęły pierwsze miejsce w harcerskim Festiwalu Piosenki w Strzegomiu „Koniczynka”.
Druh Maciej Kuc jest naturalnym liderem. Warto zaznaczyć, że „dziś”, wyjątkowo trudno o takich ludzi. Kształci się nadal w VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy w zakresie klasy mundurowej – pożarniczej. Doskonale zadbał o swoje pokolenie w drużynie. Obecnie On oraz jego Drużyna harcerska w 80% przygotowuje się do egzaminu maturalnego. Druh Maciej Kuc w mojej ocenie w całości wypełnił wszystkie zadania, które wyznaczył sobie w ramach próby instruktorskiej na stopień przewodnik. Ukończył kurs płetwonurka, angażował się we wszystkie Harcerskie Akcje Letnie gdzie organizował a następnie przeprowadzał gry fabularne. Ukończył również kurs przewodnikowski Iskrownik „Młyn”, gdzie pozytywnie został oceniony przez swojego opiekuna, którym był Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. pracy z kadrą dh. hm. Krzysztof Stachów. Druh Krzysztof Stachów potwierdził wszystkie umiejętności Druha Macieja. Zauważył on również, że Druh Maciej Kuc posiada już nie tylko wiedzę teoretyczną ale jest również dobrym pragmatykiem młodzieżowym.
Druh Maciej Kuc to osoba, która posiada autorytet nie tylko formalny ale również nieformalny-to bardzo pomaga w naszym hufcu. Na zakończenie mogę napisać tylko jedno stwierdzenie- Świat jest pełen ludzi i trudno spotkać człowieka-jednym z największych darów na harcerskiej ścieżce życia jest to, że człowiekiem w naszej organizacji jest każdy harcerz i instruktor a Druh Maciej wpisał się wyjątkowo idealnie w tę maksymę.

hm. Marlena Piotrowska (Hufiec Oleśnica)

Druhna Marlena przez 9 lat prężnie prowadziła drużynę wędrowniczą, wcześniej jednak prowadziła harcerzy starszych przez 3 lata. Zgodnie z misją Związku Harcerstwa Polskiego zdołała uformować wielu młodych obywateli siejąc w nich postawy dobrego człowieka i Polaka. Jako studentka, a następnie doktorantka politologii miała merytoryczne podwaliny, aby fantastycznie przygotować młodzież do działania w naszym kraju, ale i po za jego granicami. Była i dalej jest inspiracją oraz motywacją do działania dla wędrowników i młodych instruktorów. Udziela się również na polu Hufca, jest dostępna dla każdego, kto zwróci się do niej o wsparcie. Jest autorytetem i niestrudzenie dąży aby być po prostu dobrym człowiekiem i wzorem.