Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Nominowani- Drużynowy starszoharcerski

pwd. Aleksandra Łasiewicka (Hufiec Karkonoski)

Druhna Aleksandra Łasiewicka jest niezwykle zaangażowana w działalność harcerską, czego dowodem jest na pewno jej działalność na rzecz 55. Drużyny Harcerzy Starszych i Wędrowników “Exigo”, którą przejęła przed czterema laty. Liczba członków była znikoma, a warsztat pracy był daleki od ideału. Dzięki jej oddaniu dla sprawy sytuacja uległa znacznej zmianie - na dobre. Przede wszystkim zwiększyła się aktywność członków na rzecz Hufca oraz lokalnej społeczności. Za sprawą jej działalności jej drużyna bierze udział w Rajdzie Granica. Aleksandra ukończyła kurs przewodnikowski, kurs metodyki starszoharcerskiej oraz 16-godzinny kurs pierwszej pomocy. Pełni rolę członka Komisji Rewizyjnej Hufca oraz bardzo chętnie angażuje się w działania DKMS przy każdej okazji wspierając fundację jako wolontariusz. Jest także zaangażowana w akcje związane z krwiodawstwem, zdobyła odznakę "Harcerska Kropla Braterstwa". Umiejętnie łączy swoje życie harcerskie i prywatne z obowiązkami szkolnymi i domowymi.

Druhna Aleksandra Łasiewicka jest bardzo zaangażowana w działalność harcerską. W kwietniu 2016 roku przejęła 55 Drużynę Harcerzy Starszych i Wędrowników „Exigo”, która liczyła wtedy zaledwie kilka osób, a jej praca nie była zgodna z metodyką harcerską. Dzięki zaangażowaniu druhny Oli stan liczebny i finansowy drużyny znacznie się poprawił. Aktualnie drużyna składa się z 16 harcerzy starszych oraz wędrówników, którzy równie jak ich drużynowa są zaangażowani w życie jednostki. Drużyna działa zgodnie z metodyką i bierze aktywny udział w życiu hufca oraz 5 Szczepu Harcerskiego „NA WSKROŚ” – środowiska, w którym działa. W jednostce działają zastępy, harcerze pracują indywidualnie ze stopniami adekwatnymi do wieku oraz zdobywają wiele sprawności. Za sprawą druhny Oli 55 DHSiW „Exigo” co roku bierze udział w Rajdzie „Granica”. Podczas Rajdu drużyna ma okazję przez 4 dni wędrować po Karkonoszach. Druhna Aleksandra ukończyła kurs przewodnikowski, kurs metodyki starszoharcerskiej oraz 16-godzinny kurs pierwszej pomocy.
Ponadto druhna Ola jest uczennicą 4 klasy technikum elektronicznego o profilu elektronik oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca. Godnie reprezentuje hufiec pełniąc służbę w pocztach sztandarowych podczas licznych uroczystości miejskich. Interesuje się militariami i chętnie bierze udział w konkursach związanych z m.in. strzelectwem. Swoje zainteresowanie wciela w pracę instruktorką. Druhna Ola również bardzo chętnie angażuje się w działania DKMS i przy każdej okazji wspiera fundację jako wolontariusz. Jest także zaangażowana w akcje związane z krwiodawstwem, zdobyła odznakę „Harcerska Kropla Braterstwa”. Umiejętnie łączy swoje życie harcerskie i prywatne z obowiązkami szkolnymi i domowymi.

phm. Karolina Ratajczak (Hufiec Głogów)

Starszoharcerskiej Wigry, którą przejęła przed dwoma laty w niezwykle słabej sytuacji – bez zaangażowania harcerzy, z zawężonym horyzontem, czy też bez jakiekolwiek pracy z metodą. Dzięki swemu zaangażowaniu w życie podopiecznych zauważono ich rozwój - stale dba o ich indywidualne potrzeby oraz nieustannie poszerzają swoje możliwości i wiedzę za pomocą kolejnych prób harcerskich. Podczas Zlotu Chorągwi w Zgorzelcu poprowadziła ze swoją drużyną trasę starszoharcerską. Jako szczepowa dbała o wsparcie kadry, budowanie wspólnoty swojego środowiska m.in. poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć oraz wyjazd na obóz, gdzie pełniła funkcję komendantki. Tę rolę pełniła także podczas kursu metodycznego dla drużynowych starszoharcerskich. Jest niestrudzonym wzorem do naśladowania w oczach jej podopiecznych, z którymi otworzyła już kilka prób na stopień przewodnika!

Druhna Karolina w 2019 roku pełniła funkcję drużynowej 18. Drużyny Starszoharcerskiej Wigry, którą przejęła ponad dwa lata temu w „opłakanym” stanie (niska liczebność, brak pracy metodą harcerską, brak zaangażowania wśród harcerzy, zbiórki tylko w harcówce). Przez czas pełnienia funkcji doprowadziła do sytuacji, gdzie drużyna normalnie mogła funkcjonować. Druhna Karolina w swojej pracy wykazała się dużą świadomością stosowania metody harcerskiej i metodyki starszoharcerskiej. Stosowała indywidualne instrumenty metodyczne rozpisując ze swoimi podopiecznymi próby na stopnie i sprawności. Dbała o spełnienie potrzeb i indywidualny rozwój każdego harcerza. Ustaliła z nimi plan działania na rok, w którym założyli, że nie potrzebna im jest stała harcówka, ponieważ chcą uczestniczyć w ogniskach harcerskich, ciągle rozwijać swoje techniki jak również sprawdzać siebie,  swoją wiedzę i umiejętności. Druhna Karolina zaraziła swoich podopiecznych organizacją działań w lesie, w terenie. Druhna Karolina pracowała ze swoimi podopiecznymi w systemie małych grup, gdzie poszczególni zastępowi realizowali swoje zadania w próbach. Ponadto druhna Karolina nawiązała kontakt z Głogowskim Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, które mocno wspiera działania na rzecz chorych osób organizując liczne akcje charytatywne, w których druhna Karolina wraz ze swoją drużyną aktywnie brała udział. Druhna Karolina wspierała organizację kursu zastępowych, który organizowali drużynowi wiosną 2019 roku. Poza pracą w drużynie druhna Karolina pracuje w ZKK Hufca, prowadziła zastęp i zajęcia na kursie przewodnikowskim oraz była Komendantką Kursu Drużynowych Starszoharcerskich w maju 2019 roku. Swoją postawą i zaangażowaniem zachęca swoich podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, angażując siebie i ich do różnych społecznych akcji. Jednym z ważniejszych, zarazem trudnych zadań jakie druhna Karolina zrealizowała ze swoimi podopiecznymi było poprowadzenie trasy starszoharcerskiej i wędrowniczej na Zlocie Chorągwi w Zgorzelcu. Było to duże działanie, którego podjęli się wspólnie, dało im to wspaniałe wspomnienia i sprawdzenia siebie w nowych sytuacjach. Ponadto druhna Karolina ze swoimi harcerzami uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, dba o godne reprezentowanie hufca, obstawiając swoimi harcerzami poczet sztandarowy. Jako szczepowa dbała o wsparcie kadry jej szczepu, budowanie wspólnoty swojego środowiska m.in. poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć oraz wyjazd na obóz, na którym również pełniła funkcję komendantki. Jest wzorem do naśladowania w oczach jej podopiecznych, z którymi otworzyła już kilka prób na stopień przewodnika, a obecnie wspiera ich w realizacji zadań. Pracując w Kapitule Stopni i ZKK dba o rozwój wędrowników, którzy we wrześniu 2019 roku wyszli z jej jednostki. Wychowała swoją następczynię, którą przygotowywała i obserwowała jej rozwój osobisty. Druhna Karolina w swojej pracy i podejściu do działania pokazuje, że jest NIESTRUDZONA i że nie straszna jest jej żadna harcerska praca.

pwd. Maja Skotnicka (Hufiec Świdnica)

Druhna pwd. Maja Skotnicka pełni funkcję Drużynowej 11 Świebodzickiej Drużyny Starszoharcerskiej "Arkana". Wykazuje się ona dużym zaangażowaniem w działanie szczepu. W swojej pracy Maja kieruje się głównie rozwojem swoich podopiecznych. Wraz z nimi podjęła się przygotowania patriotycznej wieczornicy, na którą przygotowała interesujący program artystyczny przeplatający się z historycznymi faktami. Wprowadza w życie swoich harcerzy proekologiczne nawyki. W tym roku druhna Maja skupiła się na pracy z Radą Drużyny, a zaangażowanie harcerzy w szczepie zdecydowanie wzrosło. Uczestniczyli oni m.in. w rajdzie Festung Breslau, rajdzie Arsenał oraz przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Niezaprzeczalnie Maja jest osobą, która wierzy w potencjał swoich wychowanków i otwiera im drzwi do osobistego rozwoju.

Druhna pwd. Maja Skotnicka pełni funkcję Drużynowej 11 Świebodzickiej Drużyny Starszoharcerskiej „Arkana” od 2013 roku. W swojej codziennej pracy wykazuje się dużym zaangażowaniem w działania drużyny oraz szczepu. W 2019 roku wraz z drużyną podjęła się przygotowania wieczornicy patriotycznej z okazji obchodów 11-go Listopada dla społeczności lokalnej. Program przedsięwzięcia był bardzo bogaty pod względem wokalno-artystycznej oprawy. Druhna Maja przygotowała scenariusz, w którym fakty przeplatały się z pieśniami i wierszami patriotycznymi, całość przybliżała znaczenie wydarzeń dla Polski i Polaków sprzed ponad 100 lat. Na wieczornicę było zaproszonych wielu gości, w tym władze miasta. Projekt ten został zrealizowany na wysokim poziomie, został bardzo dobrze odebrany i oceniony przez uczestników, zaproszonych gości. Jako drużynowa przykłada wiele starań do zbudowania atrakcyjnego, a zarazem wspierającego rozwój podopiecznych programu. Przykładem może być tegoroczny HAL, gdzie harcerze starsi spędzili 15 dni obozu w tematyce Hobbita. Mieli okazje rozwinąć wiele umiejętności harcerskich, przydatnych również w życiu codziennym, zmierzyć się z tematem proekologicznych nawyków (w myśl m.in. zasady zero waste), stanąć przed mnóstwem nowych wyzwań. Druhna Maja jest świadomym i dojrzałym Instruktorem, który daje pozytywny przykład swoim podopiecznym. Może pochwalić się dużą wiedzą oraz umiejętnościami, które są bardzo przydatne w pracy z drużyną oraz w Szczepowej KSHiW. Potrafi wyciągać trafne wnioski i wprowadzać działania w celu osiągniecia lepszych efektów. W tym roku skupiła się również bardzo mocno na pracy z Radą Drużyny oraz pracą zastępami w oparciu o wiodącą tematykę i system sprawności, co przejawia się w bardzo dużym zaangażowaniu członków drużyny i chęci do systematycznej pracy. Drużyna z inicjatywy druhny drużynowej bierze czynny udział w życiu szczepu, angażuje się w akcje miejskie na rzecz miasta Świebodzice. Uczestniczy w rajdach i innych przedsięwzięciach organizowanych na poziomie chorągwianym oraz centralnym, m.in. Rajdzie Festung Breslau, BŚP, Rajdzie Arsenał . Maja nie ma trudności w stosowaniu metody harcerskiej, czuje się swobodnie w metodyce starszoharcerskiej i z pełnym zapałem realizuje Misję ZHP. W 2019 roku wyróżniona odznaką „Wzorowy Drużynowy” w stopniu srebrnym oraz odznaką „W Instruktorskiej Służbie Hufca ZHP Świdnica”w stopniu brązowym. Prywatnie druhna Maja Skotnicka jest studentką II roku na kierunku Biomechanika Inżynierska na Politechnice Wrocławskiej.

pwd. Adrian Ziątek (Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej)

Druh Adrian Ziątek to drużynowy drużyny starszoharcerskiej. Posiada doskonały zmysł organizacyjny. Łączy w sobie pasję i odpowiedzialność. Kiedy podejmuje się zadania organizacji imprezy na szczeblu hufca, wykonuje będąc w pełni zaangażowanym. Bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków, pełni służbę na wielu szczeblach- jest zastępcą komendanta szczepu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca.

phm. Natalia Zimny (Hufiec Głogów)

Druhna Natalia w minionym roku prowadziła 7. Drużynę Starszoharcerską “Kosogłos”, która pod jej skrzydła trafiła przed trzema laty. Drużyna na przestrzeni roku uczestniczyła m. in. w Dolnośląskim Festiwalu Kultury Harcerskiej Parasol, Dniu Myśli Braterskiej, Betlejemskim Świetle Pokoju, a po wielu latach wzięła też udział w Rajdzie Arsenał. Pozyskała także odpowiednie fundusze za pomocą sponsorów ku rozwojowi warunków bytowych w harcówce. Dowodem jej pełnego oddania jest także zorganizowanie zróżnicowanego kursu zastępowych dla osób związanych z jej szczepem. Druhna Natalia za swoją postawę i zaangażowanie została odznaczona Brązową Odznaką Zasłużona dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w listopadzie 2019 roku. Przykład, postawa, otwartość i odpowiedzialność to jedne z ważniejszych cech jakie wyróżniają druhnę Natalię. Jest wzorem do naśladowania dla swoich harcerzy, o czym świadczą otwierane pod jej opieką próby na stopień przewodnika osób z jej drużyny i szczepu.

Druhna Natalia w 2019 roku prowadziła 7. Drużynę Starszoharcerską KOSOGŁOS, którą przejęła w 2017 roku. Przez cały rok drużyna brała czynny udział w przedsięwzięciach hufcowych m.in. Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej Parasol 2019, Dzień Myśli Braterskiej, Betlejemskie Światło Pokoju, Harcerski Start, Zlot Twierdza. Dzięki inicjatywie druhny Natalii po raz pierwszy (od wielu lat) jej drużyna zgłosiła się i uczestniczyła w Rajdzie Arsenał. Druhna Natalia w swojej pracy wykazała się dużą świadomością metody i stosowania metodyki starszoharcerskiej, prowadząc jednostkę, tak by odpowiadać na indywidualne potrzeby jej członków, dbać o ich indywidualny rozwój. Wykorzystywała do pracy instrumenty metodyczne – sprawności i próby na stopnie. Pracując zastępami starała się dbać o rozwój i przygotowanie zastępowych, podjęła się organizacji kursu zastępowych, który odbył się na wiosnę 2019 roku. Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony członków jej drużyny. Kurs prowadzony był przez kilku drużynowych, dla kilku jednostek z hufca, w dwóch pionach: harcerskim i starszoharcerskim. Druhna Natalia koordynowała i nadzorowała realizację założeń kursu, jak również prowadziła na nim zajęcia, zastępowi, którzy brali w nim udział działają do dnia dzisiejszego. Druhna Natalia pojechała ze swoimi harcerzami na obóz, tak by podsumować roczną pracę harcerską, gdzie odpowiadała za część programową swojego pionu. Członkowie jej drużyny za jej przykładem aktywnie brali udział w działaniach na rzecz miasta i swojego środowiska działania. Współpracowali z organizacjami i stowarzyszeniami charytatywnymi wspierając jako wolontariusze zbiórki publiczne, w tym WOŚP. Druhna Natalia pozyskiwała sojuszników i sponsorów na działania jednostki ale i na rzecz szczepu i hufca. Podjęła się pozyskania sponsorów na zrobienie remontu w harcówce jej szczepu. Razem z harcerzami pozyskała oświetlenie, przemalowała całą harcówkę, pozyskała sofę do niej, tak by miejsce to było dla harcerzy przyjemniejsze. Pozyskała również sponsora, który przekazał na rzecz hufca około 500 szt. gipsowych odlewów (ramki, świeczniki, szopki bożonarodzeniowe, anioły i inne), które są wykorzystywane przez wszystkie jednostki hufca na zajęciach z zuchami i harcerzami. Ponadto w listopadzie 2019 została Komendantką Szczepu, w którym wcześniej pełniła funkcję Zastępczyni. Druhna Natalia rokrocznie pozyskuje miejsce na organizację działań – leśniczówkę. Jej współpraca z Kołem Łowieckim pozwala na pozyskiwanie żywych choinek, które ochoczo dekorują harcerze ozdabiając tym samym hufcowe harcówki. Druhna Natalia współpracuje również z ZKK hufca prowadząc zajęcia na kursie przewodnikowskim oraz kursach drużynowych. Druhna Natalia za swoją postawę i zaangażowanie została odznaczona Brązową Odznaką Zasłużona dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w listopadzie 2019 roku. Przykład, postawa, otwartość i odpowiedzialność to jedne z ważniejszych cech jakie wyróżniają druhnę Natalię. Jest wzorem do naśladowania dla swoich harcerzy, o czym świadczą otwierane pod jej opieką próby na stopień przewodnika, osób z jej drużyny i szczepu.  Jestem przekonany, że druhna Natalia powinna zostać wyróżniona w tym plebiscycie ponieważ jej postawa wykazuje iż jest NIESTRUDZONA w swoim działaniu.