Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Nominowani- Harcerski specjalista

hm. Aldona Karlak (Hufiec Lubin)

Druhna hm. Aldona Karlak jest kierownikiem Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej, członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz drużynową drużyny Nieprzetartego Szlaku w Lubinie. Jej misją w Związku Harcerstwa Polskiego jest przede wszystkim pomoc osobom niepełnosprawnym oraz swoim wychowankom. Wszechstronnie umożliwia ona rozwój duchowy, emocjonalny, intelektualny i społeczny. W tym roku brała ona udział w harcerskich warsztatach, które pozwalają jej rozwijać swoją widzę i umiejętności przydatne w skautowskiej metodyce. Zorganizowała również trasę rajdu "Granica" oraz kilka obozów dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Druhna Aldona pełni niezłomnie swoją funkcję z ogromnym poświęceniem i nadzieją na rozwój wszystkich swoich harcerzy.

Druhna hm. Aldona Karlak jest kierownikiem Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Dolnośląskiej, członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz drużynową drużyny Nieprzetartego Szlaku w Lubinie.

Misję ZHP realizuje poprzez realizację programu dla osób niepełnosprawnych oraz wychowawców. Umożliwia wszechstronny rozwój na poziomie duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i fizycznym.

Swoją instruktorską postawą pełną wartości i harcerskich idei wnosi bardzo dużo konkretnych i pozytywnych wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Jest organizatorem trasy na Ogólnopolskim Górskim Rajdzie GRANICA, obozów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz imprez śródrocznych.

W trakcie roku harcerskiego bierze udział w warsztatach harcerskich oraz zewnętrznych, które pozwalają rozwijać jej wiedzę i umiejętności do dalszego działania,

Pełni swą funkcję z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jest wzorem do naśladowania dla młodszych instruktorów. W wielu kryzysowych sytuacjach dla hufca okazywała się być wsparciem dla wszystkich. Zawsze można na nią liczyć.

Komenda Hufca ZHP Lubin uważa, że kandydatura hm. Aldony Karlak w plebiscycie Instruktorskim „Niestrudzeni” 2019, w kategorii „Harcerski specjalista” będzie odpowiednią formą docenienia za dotychczasową prace Druhny Aldony.

hm. Zuzanna Nawrot (Hufiec Świdnica)

Druhna Zuzanna Nawrot pełni funkcję drużynowej w 43 Świdnickiej Drużyny Nieprzetartego Szlaku “Świetliki” już od blisko połowy wieku. Niezmiennie od wielu lat pełni tę trudną i wymagającą służbę - organizuje zbiórki, wycieczki i coroczny obóz dla podopiecznych. Rok rocznie uczestniczy wraz ze swoją drużyną w trasie dla NS podczas Ogólnopolskiego Harcerskiego Górskiego Rajdu Granica w Szklarskiej Porębie. W 2017 roku została uhonorowana Orderem Uśmiechu i po hucznej ceremonii została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wyróżnienie druhna otrzymała za 45-letnią bezinteresowną pracę, ogromne serce i poświęcenie na rzecz dzieci. Zuzanna Nawrot została 1012 Kawalerem Orderu Uśmiechu. Organizuje także pomoc finansową dla potrzebujących, a swą niestrudzoną postawą od wielu dekad na pewno powinna być wzorem do naśladowania na współczesnych aktywistów Związki Harcerstwa Polskiego.

Druhna harcmistrzyni jest od blisko 50 lat drużynową 43 Świdnickiej Drużyny Nieprzetartego Szlaku „Świetliki”. Druhna Zuzia poświęca swój czas na organizację zbiórek, wycieczek, a przede wszystkim co roku obozu dla swoich podopiecznych. Od zawsze pełni tą trudną i wymagającą służbę. Co roku uczestniczy wraz ze swoją drużyną w trasie dla NS podczas Ogólnopolskiego Harcerskiego Górskiego Rajdu Granica w Szklarskiej Porębie.
W 2017 została uhonorowana Orderem Uśmiechu i po hucznej ceremonii została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wyróżnienie druhna otrzymała za 45-letnią bezinteresowną pracę, ogromne serce i poświęcenie na rzecz dzieci. Zuzanna Nawrot została 1012 Kawalerem Orderu Uśmiechu. O odznaczenie świdnickiej druhny wnioskowały dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, chcąc wyróżnić harcmistrzyni za 45 lat fantastycznej pracy na ich rzecz. W ramach drużyny Nieprzetartego Szlaku ZHP Zuzanna Nawrot od lat jeździ z nimi na rajdy i obozy harcerskie. Organizuje dla nich także pomoc finansową.

phm. Daniel Rydz (Hufiec Świdnica)

Druh Daniel Rydz pełni funkcję Kapelana Chorągwi Dolnośląskiej. Jest niezwykle znany i lubiany głównie ze względu na niesienie pomocy duchowej tam, gdzie jest potrzebny. Zawsze też pomaga w roli instruktora pomimo swych obowiązków kapłańskich. W świdnickim Hufcu raz w miesiącu odprawia Harcerską Mszę Świętą. Stara się rozwijać duchowo zuchów, harcerzy, a także instruktorów podczas obozów w Niesulicach, Turnieju świętego Jerzego, Harcerskiej Pasterce, Wigilii Instruktorskiej, czy też wigilii dla mieszkańców Świdnicy wraz z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. Odpowiada na prośby, niesie pomoc, a jego wielozadaniowość pokazuje też udzielanie harcerskich ślubów!

Daniel Rydz- Kapelan. Człowiek, który jest szczególnie znany i lubiany. Zawsze spieszy z duchową pomocą tam gdzie jest potrzebny. Zawsze chętnie pomaga jako instruktor pomimo swoich wielu obowiązków kapłańskich. W hufcu ZHP Świdnica odprawa raz w miesiącu Harcerską Mszę Świętą. Dba o duchowy rozwój zuchów, harcerzy i instruktorów podczas obozów w Niesuliach, Turnieju Św. Jerzego, Harcerskiej Pasterce, Wigilii Instruktorskiej , Wigilii Wszystkich Świdniczan z przekazaniem światełka BŚP i wielu wydarzeń na szczeblu hufca. Zawsze odpowiada na prośby i służy pomocą. Udziela również harcerskich ślubów:)

hm. Marek Stochmiałek (Hufiec Wrocław)

Druh Marek Stochmiałek jest Naczelnikiem Poczty Harcerskiej 28 "Szaniec" działającej przy Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej. Jest instruktorem, który zwykle cechuje się wzorową postawą, niesie chętną pomoc wszystkim osobom napotkanym na swojej drodze. Wśród wielu aktywności druha Marka jego najważniejszym polem działania jest Poczta Harcerska. Działania druha zna każdy harcerz, który uczestniczy w imprezach związanych z ZHP. Wszędzie, gdzie tylko pojawia się możliwość, tam i druh Stochmiałek pokazuje swą wystawę kartek oraz znaczków. Druh Marek dzieli się też z przyjemnością swą wiedzą historyczną oraz posiada w swej głowie wiele ciekawostek odnośnie dziejów naszego świata. Jego kolekcja znaczków, odznaczeń książek jest już jedną z największych kolekcji w Polsce!