Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2019 – Kategorie

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizują pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą - prowadzą gromadę zuchową od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój gromady, działaniem metodycznym oraz przedsięwzięciami przeprowadzanymi wraz z gromadą dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizują pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą - prowadzą drużynę harcerską od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny harcerskiej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizują pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą - prowadzą drużynę starszoharcerską od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się swoim zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny starszoharcerskiej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z harcerzami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień służbę w ZHP realizują pełniąc najważniejszą funkcję wychowawczą - prowadzą drużynę wędrowniczą od minimum 2 lat. Osoby zgłaszane w tej kategorii powinny w sposób szczególny wyróżniać się zaangażowaniem, postawą instruktorską, wkładem pracy w rozwój drużyny wędrowniczej, działaniem metodycznym oraz realizujące przedsięwzięcia przeprowadzane wraz z wędrownikami z drużyny dla środowiska lokalnego. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień są specjalistami w swoich dziedzinach a swoją służbę realizują pełniąc funkcję, do której wykorzystują swoje specjalistyczne umiejętności i kompetencje, tym samym dzieląc się swoją wiedzą. Zgłoszeni mogą być m.in. instruktorzy Nieprzetartego Szlaku, instruktorzy specjalności harcerskich czy specjaliści od komunikacji i promocji – wszyscy ci, którzy wspierają działalność wychowawczą. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu metodyk i programu pełniąc służbę na funkcjach związanych ze wsparciem metodycznym i programowym. Zgłoszeni mogą być ci instruktorzy, którzy pełnią funkcję namiestników, opiekunów pionów metodycznych, szefów zespołów metodycznych i programowych, ale i komendanci szczepów. Równocześnie Członkowie komend hufców realizujący swoja służbę odpowiadając za sprawy programu i metodyk. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień pełnią służbę służącą wspieraniu i rozwoju kadry instruktorskiej. Zgłoszeni mogą być ci instruktorzy, którzy odpowiadają w komendach hufców za pracę z kadrą, kształcenie i rozwój instruktorski. Tak samo zgłoszeni mogą być Szefowie Zespołów Kadr kształcących oraz Przewodniczący KSI. W tej kategorii zgłosić można również Komendantów Szczepów. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POZNAĆ NOMINOWANYCH W KATEGORII

Nominowanymi w tej kategorii mogą być ci instruktorzy, którzy na co dzień dbają o sprzęt, majątek ZHP, pozyskują środki czy zarządzają hufcem. Instruktorzy, którzy swoją służbę realizują pełniąc funkcję z pasją i pełnym zaangażowaniem, którzy wspierają codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Zgłoszeni mogą być komendanci hufców, skarbnicy, instruktorzy odpowiedzialni za pozyskiwanie środków, komendanci baz, stanic i ośrodków, kwatermistrzowie. W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcia kandydata podkreślając jego zasługi dla rozwoju i wspierania realizacji Misji ZHP.