Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Drużynowy zuchowy

pwd. Barbara FECYK (Hufiec Bolesławiec)

Barbara Fecyk prowadzi 2 GZ Dzielne Wilczki od czterech lat. Obecnie w jej skład wchodzi 23 zuchów i 2 przyboczne. Gromada ma swoją obrzędowość, a zuchy podzielone są na szóstki.. Systematyczne zbiórki, wynikające z zawsze bardzo dobrze przygotowanego przez Basię planu pracy, są miejscem wspaniałej, twórczej zabawy, zdobywania kolejnych stopni i sprawności, a wartości zawarte w Prawie i Obietnicy Zucha obecne są na co dzień w działaniach gromady. Planując pracę ,drużynowa bierze pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci oraz ich zainteresowania. Szanuje prywatność i uczucia zuchów, a na zbiórkach stwarza atmosferę zaufania i bezpieczeństwa. Jest współorganizatorem kolonii i biwaków zuchowych organizowanych w ramach HALiZ. Ma bardzo dobre kontakty z rodzicami zuchów, którzy chętnie wspierają gromadę. W 2021 r. oprócz systematycznych zbiórek drużynowa zorganizowała dla zuchów biwak i rodzinny piknik, gromada występowała na hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej , wzięła udział w Rajdzie Mikołajkowym i kolonii zuchowej. Basia zaangażowana jest nie tylko w działanie gromady zuchowej. Przeszło pół roku temu objęła funkcję komendantki Szczepu Hubal będącego w nie najlepszej kondycji. Kilkumiesięczna, przemyślana i systematyczna praca na tej funkcji zjednała Szczepowi wielu sojuszników i pozwala na jakościowy i ilościowy rozwój tej jednostki. Nie bez znaczenia jest tutaj bardzo wysoka kultura osobista , którą odznacza się Basia oraz postawa będąca wzorem dla otaczających ją zuchów, harcerzy i instruktorów. Obecnie Basia jest na drugim roku studiów, nauka w oddalonym o ponad 120 km. Wrocławiu nie jest przeszkodą w pełnieniu harcerskiej służby. Basia jest przygotowana do funkcji drużynowej, ma otwartą próbę podharcmistrzowską.

hm. Michał DZIAŁOWSKI (Hufiec Świdnica)

Druh Michał Działowski pełni funkcję drużynowego nieprzerwanie od 2007 roku. Jest liderem wśród drużynowych zuchowych i wzorem do naśladowania i właściwej postawy instruktorskiej. Umiejętnie pracuje z Prawem i Obietnicą Zuchową, dba o stały rozwój zuchów, stosuje wszystkie dostępne instrumenty metodyczne. Zuchy zdobywają kolejne gwiazdki i sprawności. Raz w roku w uroczysty sposób dokonuje przekazania zuchów do drużyn harcerskich, dbając o ciąg wychowawczy w ZHP. Zawsze jest to wyjątkowe wydarzenie i niesamowite przeżycie dla zuchów. Dh Michał wyznaje doskonałą zasadę, że tylko osobisty przykład daje wyjątkowe efekty wychowawcze. Dlatego też jest nie tylko dowódcą, ale też uczestnikiem wszystkich poczynań realizowanych w gromadzie. Gdy ogłasza konkurs na zdjęcie z flagą wywieszoną z okazji narodowych świąt to pierwszy ze swoimi osobistymi dziećmi wywiesza flagę. Michał ma dwoje dzieci, które są zuchami w jego gromadzie. Podczas HAL zawsze organizuje kolonię zuchową, a podczas HAZ zimowisko dla swoich zuchów. Dba o bezpieczeństwo dzieci, przestrzega rygorystycznie wszystkich zasad związanych z właściwym funkcjonowaniem gromady. Doskonale współpracuje z rodzicami, powołał Koło Przyjaciół Gromady. Umiejętnie szkoli i uczy przybocznych, którzy stają się przyszłą kadrą - drużynowymi nowych gromad. Stworzył autorski projekt - stażu w gromadzie tj. praktyki dla przyszłych drużynowych i przybocznych, którzy pod czujnym okiem dh Michała w praktyce doświadczają czym jest bycie zuchowym liderem. Doskonale współpracuje z dyrekcją szkoły, przy której działa gromada. Efektem tego jest własna zuchówka, wyposażona i urządzona dzięki pomocy dyrekcji szkoły i rodziców. Będąc członkiem Komendy Hufca dh Michał nadzoruje programy przedsięwzięć hufca dla pionu zuchowego, współpracuje ze skarbnikiem hufca w zakresie akceptowania środków na cele programowe dla pionu zuchowego. Dba o motywowanie i satysfakcjonowanie kadry pionu zuchowego, m.in.: poprzez współprzygotowanie wniosków do odznaczeń, wyróżnień oraz zgłaszanie kandydatów do plebiscytów oraz wspiera gromady zuchowe i kadrę tych gromad. Jest opiekunem prób na stopnie instruktorskie. Wspiera i nadzoruje proces budowania planów pracy gromad, poprzez bieżące konsultacje w trakcie tworzenia tych planów. Jest popularyzatorem działania świdnickiego środowiska zuchowego na forum Zuchowych Wieści, których jest redaktorem naczelnym. W 2021 roku został wyróżniony odznaka okolicznościową "COVID 19" za ogromny wkład pracy włożony w walkę z pandemią. W poprzedniej edycji Plebiscytu był nominowany do tytułu Niestrudzeni 2020 jednak samego wyróżnienia nie otrzymał. Jest niekwestionowanym liderem i przykładem dla wielu zuchmistrzów.

pwd. Mirosława SOBKÓW (Hufiec Powiatu Trzebnickiego)

Mirka jest instruktorką Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego, drużynową 7 GZ Złote Smoki już od 17 lat. W Osolinie, małej wiosce prowadzi około 20 osobą gromadę, z którą systematycznie pracuje, organizując zbiórki i uczestnicząc w przedsięwzięciach patriotycznych w swojej gminie. Od wielu lat uczestniczy w działaniach programowych hufca. Dzięki jej pracy kilka lat temu powstał w hufcu 502 Szczep Harcerski Brzask. Dla wszystkich instruktorów z jej środowiska jest wielką skarbnicą wiedzy metodycznej oraz pedagogicznej, ponieważ prywatnie pracuje jak nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego. W czasach pandemicznych nie zwolniła tempa i uczestniczyła we wszystkich imprezach – ostatnio Mikołajki Hufca 2021. Jej dużym sukcesem było zorganizowanie 1 Rajdu Doliną Baryczy do którego zaprosiła kilka gromad ze szczepu i hufca. Nie tylko współorganizowała te przedsięwzięcie, ale i wzięła udział w nim ze swoją gromadą. Kolejnym efektem jej pracy była organizacja harcerskiej akcji letniej. Wraz z instruktorami zuchowymi ze szczepu opracowała i poprowadziła podobóz zuchowy. Gromada druhny Mirki działa szóstkami w której realizuje się instrumenty metodyczne. W swojej pracy dużą uwagę zwraca do rozwój zuchów i umiejętnie dobiera tropy do możliwości i zainteresowań zuchów. Kto miał przyjemność na swojej drodze spotkać druhnę Mirkę, to poznał jej życzliwość i niebywałe oddanie w pracy z zuchami.

pwd. Aleksandra PLISZKA (Hufiec Karkonoski)

pwd. Aleksandra Pliszka jest drużynową 9 Gromady Zuchowej "Małe Ogniki" (Karkonoski Hufiec ZHP w Jeleniej Górze) Gromada liczy ponad 20 zuchów, które działają w szóstkach, na bieżąco i regularnie realizowane są sprawności, gwiazdki zuchowe, zuchy składają Obietnicę Zucha i znają Prawo Zucha. Drużynowa potrafi zorganizować sobie pracę w gromadzie, pomagają jej trzy Druhny, w tym jedna przyboczna. W tym roku harcerskim gromada zaczęła realizować nowy SIM, zuchy zdobyły między innymi trop rycerski, w październiku 2021.Drużynowa regularnie, co tydzień organizuje zbiórki w SP 6 w Jeleniej Górze i współpracuje z Przystanią Twórczą. W maju i czerwcu 2021 gromada realizowała cykl sprawnościowy zaczarowana paleta, czego efektem była wystawa prac plastycznych w Przystani Twórczej (czerwiec 2021). Oprócz samych spotkań gromady, organizowane są też wycieczki, biwaki (czerwiec 2021 biwak pod namiotami) , zadania miedzyzbiorkowe oraz kolonie zuchowe(HAL 2021). Gromada nie ma zaległości finansowych w Hufcu, składki są odprowadzane regularnie. Drużynowa dba o bezpieczeństwo dzieci, regularnie uzupełnia TIPI. Ola wzorowo współpracuje z rodzicami zuchów. W 2021 roku gromada brała udział w akcji "Wszystkich jest z zuchem dobrze" oraz "Imieniny Zucha". Oprócz tego wzięła udział w takich wydarzeniach, jak Wyprawa Polarna Zuchów, Hufcowe Zakończenie Roku Harcerskiego, Hufcowy Start Harcerski, obchody Święta Niepodległości, Hufcowy Bal Andrzejkowy, Betlejemskie Światło Pokoju. Ola studiuje dziennie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej Górze, jest drużynową od ponad 5 lat, ma dobre wyniki na studiach, jest członkinią Zespołu Kadry Kształcącej. W listopadzie i grudniu 2021 zorganizowała kurs drużynowych zuchowych. Realizuje się zawodowo i harcersko, realizuje stopień podharcmistrzyni. Ukończyła kurs przewodnikowski i kurs drużynowych zuchowych. Dzielnie wychowuje następcę, jej przyboczna w 2021 roku ukończyła kurs drużynowych, w lutym 2022 otworzyła stopień przewodniczki. Moim zdaniem pwd. Aleksandra Pliszka zasługuje na tytuł Niestrudzonej, ponieważ z sercem i zaangażowaniem prowadzi swoją gromadę.

pwd. Teresa SEMBRATOWICZ (Hufiec Wrocław Wschód)

Teresa pełni funkcję drużynowej 22 WGZ Aventura już od siedmiu lat i w tym czasie zainspirowała do dalszego rozwoju harcerskiego całe grono zuchów, które wyszły z jej gromady. Bardzo wiele osób, które zaczynały swoją harcerską przygodę w gromadzie Teresy, do dzisiaj jest obecnych w szczepie i hufcu, w roli kadry lub członków drużyn harcerskich, starszoharcerskich lub wędrowniczych. Niektóre z osób, które wychowały się w gromadzie, wspierają obecnie jej dalsze działania i myślę, że nic nie mówi lepiej o przywiązaniu do przeżyć, jakich doświadczyło się w jednostce, niż powrót do działania w jej ramach po kilku latach, tym razem po to, żeby dać innym coś od siebie. W hufcu gromadę Teresy odbieramy jako najlepszy przykład metodyczny dla naszej kadry zuchowej. To Teresa jest osobą, do której inni drużynowi zwracają się po radę, jeśli mają trudności z przepracowaniem pewnych zagadnień w gromadzie, u Teresy szukają inspiracji do korzystania ze sprawności zespołowych, indywidualnych, pracy z gwiazdkami zuchowymi oraz Prawem i Obietnicą. Zuchy uczestniczące w działaniach Aventury są rzetelnie przygotowywane do złożenia Obietnicy, rozumieją Prawo i potrafią odwołać się do niego podczas rozmowy z kadrą gromady lub innymi zuchami. Po złożeniu Obietnicy rozpoczynają zdobywanie zuchowych gwiazdek, które realizują zarówno przez samodzielne, jak i grupowe działania swoich szóstek. Gromada pracuje głównie za pomocą sprawności zespołowych, kreatywnie tworzonych i modyfikowanych przez Teresę oraz jej przyboczną, Ulę, zależnie od potrzeb aktualnych członków gromady. Co ważne i trudne, gdy lwia część pracy gromady jest realizowana zespołowo, Teresa przykłada dużą wagę do indywidualnych cech członków gromady i rozumie, że najważniejszym partnerem w jej pracy wychowawczej jest rodzic. Z tego względu rodzice należących do gromady dzieci zawsze są świetnie zorientowani w działaniu jednostki i zaangażowani w realizację aktualnych wyzwań stojących przed zuchami, co pozwala na realizowanie sprawności oraz gwiazdek nie tylko w czasie zbiórek, ale też w wolnym czasie zuchów, przy wsparciu rodziców. Teresa ma ogromne doświadczenie w pracy z zuchami, ale nadal, szczególnie teraz, po pandemii, zdarzają się w gromadzie dzieciaki, których zachowanie stanowi dla kadry jednostki wyzwanie. Rozumiejąc, że jej zadaniem jest wywieranie realnego wpływu na postępowanie i postawę dzieci, Teresa wszelkie trudności wychowawcze omawia z rodzicami, dopytując o zachowanie dziecka w domu i szkole oraz opanowane przez nich sposoby na poradzenie sobie z niewłaściwym zachowaniem zucha. Jeśli ma podejrzenie, że potrzeby dziecka wykraczają poza kompetencje kadry harcerskiej i powinny zostać skonfrontowane z psychologiem lub psychiatrą dziecięcym, Teresa rozmawia o tym z rodzicami w otwarty sposób, zachęcając ich do kontaktu z odpowiednim specjalistą, oraz omawia wspólny plan na dalsze działanie zucha w gromadzie. Gromada Teresy jest aktywna w hufcu, bierze też udział w wydarzeniach ogólnopolskich, takich jak rajdy czy festiwale przeznaczone dla gromad zuchowych. Będąc kadrą jednostki biorącej udział w wydarzeniu hufca, Teresa często angażuje się w jego przygotowanie, wspierając mniej doświadczonych członków kadr drużyn zuchowych hufca. Jednostka prowadzona przez Teresę ma harcówkę w Centrum Aktywności Lokalnej na wrocławskim Zalesiu. Harcówkę pozyskano między innymi dzięki zaangażowaniu Teresy oraz podtrzymywaniu dobrej relacji z Radą Osiedla Zalesie i zarządcami obiektu, którzy mogą liczyć na gromadę w sytuacji, gdy jest potrzeba wsparcia organizacji wydarzenia organizowanego dla społeczności lokalnej, takiego jak Dzień Dziecka czy Dzień Seniora. Teresa wraz z zuchami angażuje się wtedy w przygotowania, organizując część przedsięwzięcia według umowy z organizatorami. Z zuchami rozmawia o tym jako o możliwości udzielenia komuś pomocy i zrobienia dobrego uczynku, by czuły, że ich zaangażowanie realnie przekłada się na poprawę czyjegoś samopoczucia.