Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Niestrudzeni 2021 – Nominowani – Drużynowy wędrowniczy

pwd. Dagmara Buła (Hufiec Oleśnica)

Dagmara Buła należy do Związku Harcerstwa Polskiego od 2017 roku. Jej dotychczasowa harcerska ścieżka, w trakcie której pełniła funkcję przybocznej w 1.DW „Kamień Milowy”, a od jesieni 2019 roku drużynowej tej drużyny pokazała, że jest ona osobą wzorowo sprawującą funkcję oraz pracującą metodą harcerską. Pandemia, która utrudniła działalność wielu jedno stek, nie wpłynęła negatywnie na działania druhny Dagmary oraz 1. DW „Kamień Milowy”: drużyna spełnia wymagania liczebne, rozwija się, realizuje służbę. Dla przykładu warto podać, że druhna Dagmara zorganizowała biwak drużyny, który odbył się latem 2020 roku w Wilczu. W ubiegłym roku z kolei przygotowała drużynę do udziału w Wędrowniczej Watrze 2021. Drużyna pracuje zgodnie z systemem instrumentów metodycznych ZHP a wszyscy członkowie posiadają pełne umundurowanie, co jest bez wątpienia zasługą druhny Dagmary. Na co dzień Dagmara studiuje i pracuje. W ciągu tych kilku lat aktywności w hufcu dała się poznać jako osoba odpowie dzialna, aktywna, odważna, wychodząca z inicjatywą, pomagająca innym drużynowym i instruktorom, kiedy tej pomocy potrzebują (np. kiedy w trakcie biwaku potrzebny jest drugi, pełnoletni opiekun, Druhna Dagmara bardzo chętnie oferuje swą pomoc). Druhna Dagmara Buła jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na wędrowników, ponadto aktywnie angażuje się w życie instruktorskie, a także włącza wędrowniczki i wędrowników z drużyny w działania na rzecz całego hufca. Warto dodać, że Dagmara chętnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, pokazując swój talent muzyczny (m.in. umiejętność gry na gitarze).

pwd. Szymon CZUPYK (Hufiec Łagiewniki)

Harcerstwo na terenie Gminy Strzelin miało swoje wzloty i upadki, Szymon pokazywał się w harcerstwie od momentu powstania Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej, na Pierwszy kurs pojechał w lutym 2020 roku , i w tym samym roku został on Drużynowym, zakładając drużynę wędrowniczą Wilcza Skała, Dla związku było to jeden z największych wzlotów , jakie mógł osiągnąć, Szymon zrobił co w naszym hufcu dotychczas nie działało albo działało sporadycznie, zebrał on nas , i swoją charyzmą można powiedzieć że na nowo się poznaliśmy, Dzięki niemu zebraliśmy patrol i pojechaliśmy na Rajd Granica 2020 , coś w naszym hufcu, nie stało się od lat, Po ukończeniu kursu drużynowych wędrowniczych, od razu wiedzę nabytą na nim przekuł na prace w Drużynie, Z jego inicjatywy wiosną 2021 rozpoczęliśmy również pracę nad znakiem służby, było dla nas to ważne ponieważ już nigdy nie będzie okazji takowego zdobyć, dzięki niemu mamy coś niepowtarzalnego, coś czym nie każdy może się pochwalić, Osobiście dodam również że w Harcerstwie jestem od lat 6 ale Prawdziwe harcerstwo czuje od około 2 lat, 2 lat gdy Szymon był moim Drużynowym. Szymon, funkcję drużynowego pełni od około 2 lata. W roku 2021 wraz ze swoją drużyną zorganizował i przygotował dla 18DH Ogniki zbiórkę naborową oraz Złaz na Gromnik (największe wydarzenie Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej) - (był odpowiedzialny za grę terenową). Był obecny jako kadra wspomagająca podczas Harcerskiej Akcji Letniej w 2021 r., Podczas trwania HAL był odpowiedzialny za prowadzenie strony w internecie - opisywał wydarzenia, zajęcia, przebieg dnia obozu oraz udostępniał zdjęcia na stronę hufca Łagiewniki, prowadził zajęcia z terenoznawstwa, był również współodpowiedzialny za przygotowanie gier terenowych oraz ognisk obrzędowych. Potrafi zmotywować harcerzy do sumiennego wykonywania powierzonych im zadań. Szymon bardzo angażuje się w rozwój harcerstwa na terenie Gminy Strzelin. Harcerstwo na terenie Gminy Strzelin miało swoje wzloty i upadku, Szymon pokazywał się w harcerstwie od momentu powstania Związku Drużyn Ziemi Strzelińskiej, na Pierwszy kurs pojechał w lutym 2020 roku , i w tym samym roku został on Drużynowym, zakładając drużynę wędrowniczą Wilcza Skała, Dla związku było to jeden z największych wzlotów , jakie mógł osiągnąć, Szymon zrobił co w naszym hufcu dotychczas nie działało albo działało sporadycznie, zebrał on nas , i swoją charyzmą można powiedzieć że na nowo się poznaliśmy, Dzięki niemu zebraliśmy patrol i pojechaliśmy na Rajd Granica 2020 , coś w naszym hufcu, nie stało się od lat, Po ukończeniu kursu drużynowych wędrowniczych, od razu wiedzę nabytą na nim przekuł na prace w Drużynie, Z jego inicjatywy wiosną 2021 rozpoczęliśmy również pracę nad znakiem służby, było dla nas to ważne ponieważ już nigdy nie będzie okazji takowego zdobyć, dzięki niemu mamy coś niepowtarzalnego, coś czym nie każdy może się pochwalić, Osobiście dodam również że w Harcerstwie jestem od lat 6 ale Prawdziwe harcerstwo czuje od około 2 lat, 2 lat gdy Szymon był moim Drużynowym Szymon jest nie tylko fantastycznym człowiekiem, ale i drużynowym. Jego wielki zapał i chęć samorozwoju sprawiła, że wróciliśmy do działalności w harcerstwie po dosyć długiej przerwie. Szymon dał nam możliwość wybrania swojej własnej drogi, uczestniczenia w kursach, zlotach i rajdach. W 2020 roku po raz pierwszy patrol z naszej drużyny wziął udział w Rajdzie "Granica", kontynuowaliśmy tą piękną przygodę w 2021 roku. Szymon zaszczepił w nas zaangażowanie i realizację marzeń. Od czasu naszej współpracy każde marzenie w formie wyjazdu staje się planem, a nie pustym słowem. Jest niesamowitym przyjacielem i wsparciem dla każdego z nas. Sam jako wędrownik też ciągle się rozwija, stale nabywa wiedzę, kształci się. Gdyby nie jego wielkie serce i chęć pracy z nami, nie byłoby naszej drużyny, nie byłoby nas. Jest człowiekiem, który nie tylko zasłużył, ale i zapracował na niezwykłe wyróżnienie.

pwd. Alicja GRZESZCZUK (Hufiec Świdnica)

Druhna Alicja Grzeszczuk od 2017 roku jest drużynową 10 Świdnickiej Drużyny Wędrowniczej "Mrówkojady", która wchodzi w skład Szczepu Harcerskiego "Mrowisko" . Pełni swoją funkcję w sposób niezwykle odpowiedzialny. Jej postawa jest dowodem na to, że "chcieć to móc" - studia w bardzo odległym miejscu (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) nie wpływają na jakość i wielość podejmowanych działań z drużyną. Na zbiórkach drużynowych i w siedzibie hufca bywa częściej niż niejeden funkcyjny będący "na miejscu". Podejmuje służbę na rzecz potrzebujących (podczas pandemii zakupy dla seniorów, wyprowadzanie psów), była wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Wraz z drużyną uczestniczy w działaniach logistycznych na rzecz bazy hufca w Niesulicach - jako grupa kwatermistrzowska, a indywidualnie jako kadra wychowawcza obozów rekreacyjnych dla młodzieży starszej. Włącza się w uroczystości o charakterze patriotycznym (1 sierpnia, 15 sierpnia, 11 listopada) - wystawia asystę pocztów sztandarowych z członków swojej jednostki, motywuje do udziału w biegu niepodległościowym. Posiada przygotowanie do pełnienia funkcji - ukończyła kurs drużynowych wędrowniczych i kurs przewodnikowski.