Oficjalna strona internetowa Dolnośląskiej Chorągwi Związku Harcerstwwa Polskiego

Home Nasze Partnerstwa

Nasze Partnerstwa

Partnerzy przedsięwzięć i projektów Chorągwi Dolnośląskiej:

partner_fkghm partner_drmpartner_dfop

 Zostań partnerem!

Instytucje publiczne dotujące zadania publiczne realizowane przez Chorągiew Dolnośląską:

partner_menpartner_fiopartner_monpartner_pfronpartner_wfos_2partner_umwdpartner_kuratorium

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Ministerstwo Obrony Narodowej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Zadania publiczne realizowane przez Chorągiew Dolnośląską ZHP

  • „Cztery pory roku”

Dolnośląska Chorągiew ZHP realizuje dwuletnie zadanie „Cztery pory roku – ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne”

W 2016 roku dla 450 harcerzy Nieprzetartego Szlaku
W 2017/2018 roku dla 710 harcerzy Nieprzetartego Szlaku
W 2016 roku wartość projektu to 470 540 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 370 500 zł.

  • „Górska przygoda”

Dolnośląska Chorągiew ZHP w 2016 realizowała projekt GÓRSKA PRZYGODA – podczas XXIV Ogólnopolskiego Rajdu GRANICA dla 314 niepełnosprawnych beneficjentów.

Wartość projektu wynosiła 195 020 zł

Dofinansowanie ze środków PFRON 163 386 zł

  • „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamieszkujących na obszarach, na których występują przekroczenia standardów środowiska”

Zadanie pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamieszkujących na obszarach, na których występują przekroczenia standardów środowiska” realizowane na podstawie udzielonej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2016 roku.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 690 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW:

80 500,00 zł otrzymane w formie dotacji bezzwrotnej.

wfos

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl