Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Krzyż Harcerski

Dla upamiętnienia 100-lecia istnienia największego symbolu służby harcerskiej jakim jest odznaka krzyża harcerskiego z dniem 06 maja 2013 r. Decyzją Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 6 /2013 zostały wprowadzone na terenie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP numerowane krzyże harcerskie oraz ich ewidencja.

Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi do spraw dystrybucji i ewidencji krzyży harcerskich został powołany druh hm Marek Stochmiałek. Krzyże wykonane są w metalu nowe srebro, posrebrzone srebrem najwyższej próby i oksydowane. Każdy krzyż harcerski posiada oznakowanie emitenta, oznaczenie serii oraz kolejny numer w serii.

Zachęcamy wszystkie hufce harcerskie ZHP do nabywania w naszej Chorągwi krzyży harcerskich dla swoich przyszłych harcerzy. Więcej informacji można uzyskać w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Pragniemy zainteresować jak największą ilość hufców do wprowadzania w swoich środowiskach numerowanych krzyży harcerskich. Niech dla każdego harcerza po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego zostanie pamiątka jedna na całe życie – KRZYŻ HARCERSKI – jedyny ze swoim niepowtarzalnym numerem.

Poniżej wszystkie dokumenty do pobrania.

Ewidencja Krzyża Harcerskiego

  1. Decyzja Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 6/2013 z 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP numerowanych krzyży harcerskich i ich ewindencjowania.
  2. Instrukcja ewidencji krzyży harcerskich
  3. Dokumenty do instrukcji ewidecji krzyży harcerskich