Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Konkurs na Komendę Rajdu Granica 2018!

1.37K 0

Rajd Granica 2018 to przedsięwzięcie programowe skierowane do zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników oraz członków Nieprzetartego Szlaku z całej Polski.

Rajd jest czterodniowym przedsięwzięciem, odbywającym się w 3 weekend września. W 2018 roku w terminie 13-16 września.

Dla wyłonienia najlepszej propozycji programowo – organizacyjnej Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP kierować się będzie następującym kryteriami:

1. komendant rajdu,

2. skład komendy rajdu,

3. zgoda od macierzystego komendanta hufca dla członków komendy rajdu,

4. koncepcja programowa rajdu,

5. koncepcja organizacyjna rajdu,

6. koncepcja finansowania rajdu oraz pozyskiwania środków,

7. koncepcja promocyjna rajdu,

8. koncepcja współpracy z jednostkami samorządowymi i innymi partnerami,

9. harmonogram przygotowań rajdu,

Do konkursu może zgłosić się: grupa instruktorów posiadająca rekomendację – opinię pozytywną od macierzystego środowiska.

Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada 2017 roku na maila krzysztof.stachow@zhp.net.pl na załączonym do konkursu formularzu. W okresie od 5 do 15 listopada 2017 r. zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami oceny i przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie pytania można kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu: hm. Krzysztof Stachów – Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą, kontakt: krzysztof.stachow@zhp.net.pl

Ogłoszenie wraz z punktacją i formularz znajdują się na stronie Rajd Granica
rajdgranica.zhp.pl