Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Konferencja z DODN

1.39K 0
👉 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy współpracy z Chorągwią Dolnośląską ZHP zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatną Konferencję „II FORUM O WYCHOWANIU – ROHIS. Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030”
ℹ️ Termin: 15.03.2021 (godz. 11.00-14.00), aplikacja Teams
ℹ️ Koordynator Konferencji: dr Jolanta Horyń
Tematyka:
✔️ „Program ROHiS”- hm. Małgorzata Sinica
✔️ „Bohater Chorągwi – hm. STEFAN MIROWSKI”- hm. Anna Kirkiewicz
✔️ „Europejskie wartości a harcerski styl życia – przyczynek do dyskusji z Druhem Stefanem” – dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka
✔️ „Rozwój duchowy młodego człowieka”- ks. Mariusz Sobkowiak
✔️ „Wychowanie w poczuciu współodpowiedzialności za losy rodziny, bliźnich, społeczności lokalnych, Narodu i Państwa” – Ewa Kowalczyk
✔️ „Tworzenie warunków wielostronnego rozwoju aktywności fizycznej w teraźniejszych czasach i niesprzyjających warunkach”- Sylwia Nadolska
✔️ „Aktywność artystyczna, sportowa, rozwój zainteresowań i wolontariat w organizacjach harcerskich i skautowych” Ilona Grzanka-Osińska
✔️ „Tworzenie warunków samorozwoju i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego” – Agata Gajos