Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komenda Chorągwi

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną.
Komenda Chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców.

Komenda wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanych wydziałów, referatów i zespołów merytorycznych, a także delegując część zadań na komendy hufców. Członkowie Komendy nadzorują i wspierają pracę wydziałów, referatów i zespołów, a w szczególności:

 1. tworzą, organizują i kierują pracą podległych wydziałów, referatów, zespołów zadaniowych i merytorycznych,
 2. w przypadku nie powołania kierownika wydziału/ szefa zespołu, kierują jego pracą,
 3. koordynują opracowanie planów pracy podległych wydziałów, referatów i zespołów,
 4. opracowują plan finansowy przypisanych wydziałów, referatów i zespołów,
 5. odpowiadają za prawidłowe i terminowe wykonywanie przypisanych zadań stałych,
 6. przedkładają i referują na zbiórkach Komendy sprawy będące w ich kompetencji.

Skład Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP


hm. DOROTA KOŁAKOWSKA
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Zakres zadań:

KOMENDANT CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ:

 1. Zadania wynikające ze Statutu ZHP:
 • Komendant chorągwi:
 1. kieruje pracą komendy chorągwi,
 2. kieruje bieżącą działalnością chorągwi,
 3. reprezentuje chorągiew,
 4. wydaje rozkazy,
 5. zarządza majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika chorągwi na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

Kontakt


phm. DAWID STEC
Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Zakres działań

SKARBNIK
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP

Kontakt

 • e-mail: skarbnik@dolnoslaska.zhp.pl
 • telefon: (71) 736 01 04


hm. KRZYSZTOF STACHÓW
Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. pracy z kadrą

Zakres działań

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP
DS. PRACY Z KADRĄ

Kontakt


hm. MIROSŁAW URUSKI
Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. majątku i kontaktów zewnętrznych

Zakres działań

CZŁONEK KOMENDY
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP DS. ORGANIZACYJNYCH

Kontakt


phm. ANNA KAMZOL
Członkini Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. programu i metodyk

Zakres działań

CZŁONKINI KOMENDY
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP DS. PROGRAMU

Kontakt

 • e-mail: program@dolnoslaska.zhp.pl
  ania.kamzol@zhp.net.pl
 • telefon: (71) 736 01 07


phm. KINGA PASTERNAK
Członkini Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. komunikacji i promocji

Zakres działań

CZŁONKINI KOMENDY
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP DS. PROGRAMU

Kontakt

 • e-mail: promocja@dolnoslaska.zhp.pl
  kinga.pasternak@zhp.net.pl


hm. ARKADIUSZ RUDOLF
Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. organizacyjnych i wsparcia hufców

Zakres działań

CZŁONEK KOMENDY
CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZHP DS. PROGRAMU

Kontakt

e-mail: arkadiusz.rudolf@zhp.net.pl