Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Komenda Chorągwi

Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną.
Komenda Chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju chorągwi, wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców.

Komenda wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanych wydziałów, referatów i zespołów merytorycznych, a także delegując część zadań na komendy hufców. Członkowie Komendy nadzorują i wspierają pracę wydziałów, referatów i zespołów, a w szczególności:

 1. tworzą, organizują i kierują pracą podległych wydziałów, referatów, zespołów zadaniowych i merytorycznych,
 2. w przypadku nie powołania kierownika wydziału/ szefa zespołu, kierują jego pracą,
 3. koordynują opracowanie planów pracy podległych wydziałów, referatów i zespołów,
 4. opracowują plan finansowy przypisanych wydziałów, referatów i zespołów,
 5. odpowiadają za prawidłowe i terminowe wykonywanie przypisanych zadań stałych,
 6. przedkładają i referują na zbiórkach Komendy sprawy będące w ich kompetencji.

Skład Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP


hm. DOROTA KOŁAKOWSKA
Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Kontakt:


phm. DAWID STEC
Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Kontakt
e-mail: skarbnik@dolnoslaska.zhp.pl
telefon: (71) 736 01 03


hm. KRZYSZTOF STACHÓW
Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. pracy z kadrą i promocji

Kontakt:
e-mail: krzysztof.stachow@zhp.net.pl

hm. ARKADIUSZ RUDOLF

Zastępca Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. organizacyjnych i wsparcia hufców

Kontakt:
e-mail: arkadiusz.rudolf@zhp.net.pl

hm. MICHAŁ CZARNECKI

Członek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. majątku

Kontakt:
e-mail: michal.czarnecki@zhp.net.pl

phm. Natalia Szyry
Członkini Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
ds. programu i metodyk

Kontakt

 • e-mail: program@dolnoslaska.zhp.pl
  natalia.szyry@zhp.net.pl

phm. Joanna Żurowska
Członkini Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. komunikacji

Kontakt

 • e-mail: dolnoslaska@zhp.pl,
  rohis@dolnoslaska.zhp.pl,
  joanna.zurowska@zhp.net.pl
 • telefon: +48 71 736 01 02