Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Kierunki Promocji

Kierunki promocji mają nam pomóc w osiągnięciu celu jakim jest promowanie ZHP oraz Chorągwi Dolnośląskiej w społeczeństwie, a także inicjowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku, informowanie o działalności ZHP opinii publicznej oraz promowanie propozycji programowych ZHP. Odbiorcy i przekaz jaki chcemy, aby do nich dotarł.

1. Dzieci i młodzież:
bycie harcerzem nie należy się wstydzić (minimum), jest modne – na czasie być harcerzem (wariant optymalny) ZHP jest postrzegana jako organizacja ciekawa, warta zainteresowania, gdzie można się dobrze bawić, nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności, stawić czoło wyzwaniom, młodzież ma przekonanie, że bycie harcerzem da im konkretne korzyści w życiu (unikalne umiejętności, szczególne jak na ich wiek doświadczenie).

2. Dorośli:
dorośli są pewni, że dzieci powierzone harcerstwu są bezpieczne, ZHP ma opinię organizacji pożytecznej – z praktycznym, współczesnym programem, oferta ZHP jest powszechnie dostępna – zarówno w sensie terytorialnym jak i ekonomicznym.

3. Partnerzy (urzędy, sponsorzy, inne organizacje):
ZHP jest solidna, uczciwa, rzetelna (harcerz jest na pewno uczciwy), ZHP jest profesjonalna, czyli profesjonalnie: zarządzana, prowadzi działalność wychowawczą, organizuje wypoczynek dzieci, przygotowuje i rozliczająca wnioski grantowe itd.

ZHP jest skuteczna w tym, co robi (za te same pieniądze zrobi więcej i lepiej niż inni).

4. Harcerki i harcerze, instruktorzy:
ZHP jest organizacją sprawną, pomocną i dobrze zarządzaną,

Organizacja posiada ciekawy i pożyteczny program, z którego warto korzystać, warto być instruktorem i zwiększać swoje umiejętności, interesy ZHP są dobrze reprezentowane.