Oficjalna strona internetowa Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Dolnośląskie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Starczowie

559 0
14 grudnia 2020 r. w Starczewie odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP reprezentantom 15 hufców. Światło z Betlejem pozwoliło na rozpalenie wspólnego ogniska, przy którym komendy hufców odebrały również medale okolicznościowe na 30-lecie BŚP w Polsce. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Kapelana Chorągwi phm. Daniela Rydza, księdza Andrzeja Obuchowskiego (pierwszego Kapelana Chorągwi Dolnośląskiej ZHP) i pwd. Krzysztofa Czadowskiego – kapelana Hufca ZHP Legnica. Dalej Światło przekazywane będzie w środowiskach 27 dolnośląskich hufców, w atmosferze braterstwa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.