75. Rocznica Powołania Harcerskiej Powstańczej Poczty Polowej

6 sierpnia 1944 roku na ul. Wilczej w Warszawie z inicjatywy harcmistrza, porucznika Przemysława Góreckiego PS „Kuropatwa” powstała Harcerska Poczta Polowa przemianowana później na Powstańczą Pocztę Polową. Przez 63 dni krwawych bojów w Warszawie najmłodsi harcerze Zawiszacy roznosili z narażeniem życia listy. Ludność walczącej stolicy nazywała Zawiszaków – Roznosicielami nadziei.

6 sierpnia 2019 r. Chorągiew Dolnośląska wraz z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zorganizowały uroczyste obchody tej szczególnej Rocznicy.

Wydarzenie rozpoczęło się częścią artystyczną w Budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Część artystyczna obejmowała występ Zespołu Reprezentacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej LIMINIS z Hufca ZHP Kamienna Góra oraz odczyty Listów przez Aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu.
Wśród zaproszonych gości znalazł się kapt. Stanisław Wołczaski ps. „Kazimierz”, który wspominał czasy Powstania Warszawskiego podczas którego zajmował się kolportażem powstańczej prasy na w Śródmieściu.

Jednym z ważniejszych punktów harmonogramu było Podsumowanie Konkursu Plastycznego Na Projekt Kartki Pocztowej o tematyce Patriotyczno – Harcerskiej, pt. 6 sierpnia – Dzień Poczt Harcerskich. Nagrody oraz pamiątkowe odznaki wręczała między innymi Druhna Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Dorota Kołakowska.

Nadane w tym dniu listy zostały spakowane i przekazane uczestnikom Przemarszu, który zakończył się pod budynkiem Poczty Polskiej na wrocławskim rynku. Zaproszeni goście i harcerze podczas przemierzania wrocławskich ulic śpiewali piosenki powstańcze, wzbudzając niemałe zainteresowanie przechodniów. Na Rynku nastąpiło uroczyste przekazanie korespondencji Naczelnikowi Poczty, który dopilnował by kartki wysłane w tym dniu miały specjalny, okazjonalny stempel stworzony specjalnie z tej okazji.

Zgromadzeni goście na koniec zawiązali Harcerski Krąg i przekazali sobie Iskrę Przyjaźni.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kampanii BohaterON – włącz historię – P. Agnieszka Łesiuk-Krajewska.
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – S. P. dr Andrzej Drogoń.
Komendant Straży Miejskiej miasta Wrocław – S. P. Zbigniew Słysz.
Prezydent miasta Wrocław. – S.P. Jacek Sutryk.
Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego  – hm. Anna Nowosad.
Dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S. A.  – S. P. Mariusz Dawid

Szczególne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie osobom:
hm. Markowi Stochmiałkowi – inicjatorowi wydarzenia, twórcy pamiątkowej odznaki;
Pani Joannie Kuźnik oraz całemu Zespołowi Działu Edukacji i  Promocji Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Działanie było dofinansowane ze środków:

Dziękujemy za Państwa Obecność i zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

Wzmianki w mediach:

  1. Gazeta Wrocławska
  2. TVP 3 WROCŁAW
  3. Echo 24

Related Posts

Skip to content