Year

2021
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu ZAPYTANIE-OFERTOWE-BOROWA-2021-nr-5-z-protokolami
UWAGA! W związku z wprowadzanymi ograniczeniami i niepewnością co do dalszych restrykcji  jesteśmy zmuszeni przełożyć galę DOLNOŚLĄSKIEGO PLEBSCYTU INSTRUKTORSKIEGO NIESTRUDZENI 2020 na 22.05.2021r. 
101 rocznica urodzin hm. Stefana Mirowskiego – bohatera Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Reprezentacja Komendy Chorągwi złożyła wieńce na mogile Druha S. Mirowskiego na Wojskowych Powązkach w Warszawie. 15 marca 2021 odbyła się konferencja  pt.„ II FORUM O WYCHOWANIU – ROHIS- Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030” w znaczącej części poświęcona...
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu. W siedzibie Sprzedającego we Wrocławiu ul. Nowa 6, 50-082 piętro I pokój Komendanta Chorągwi w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 12:15. odbyło się rozpatrzenie zapytania ofertowego. Komisja...
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy współpracy z Chorągwią Dolnośląską ZHP zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatną Konferencję “II FORUM O WYCHOWANIU – ROHIS. Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030” Termin: 15.03.2021 (godz. 11.00-14.00), aplikacja Teams Koordynator Konferencji: dr Jolanta Horyń Tematyka: “Program ROHiS”- hm. Małgorzata Sinica “Bohater...
W imieniu Przewodniczącej Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich informujemy, że najbliższe spotykanie ChKSI odbędzie się 29 marca 2021 r. od godziny 17:30. Materiały prosimy o wysłanie do 15.03.2021 r. na e-mail: [email protected]   INFORMACJA Od marca 2021 r., posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich odbywać się będą w ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 17:30 (wyjątek stanowią dwa...
ZHP Chorągiew Dolnośląska przystąpiła do realizacji zadania  „Harcerska służba  braterstwa” , którego celem jest przygotowanie i dostarczenie paczek z artykułami spożywczymi/chemii gospodarczej/środków ochrony osobistej  dla łącznie 60 kombatantów i osób represjonowanych Każdy wolontariuszy uczestniczący w projekcie, a wchodzący w skład zespołów dostarczających zakupy będzie miał dodatkowe zadanie polegające na przeprowadzeniu krótkich wywiadów z  beneficjentami. Dzięki spotkaniu młodych ludzi (harcerzy i instruktorów) z kombatantami czy byłymi opozycjonistami – harcerze poszerzą...
Czuwaj! Zapraszamy członków hufcowych zespołów komunikacji i promocji i osoby zajmujące się promocją w hufcach na spotkanie dotyczące organizacji KiP w hufcach naszej chorągwi. gdzie? TEAMS kiedy? w poniedziałek 1/03  o której? 18:00-20:00 Jeśli masz ochotę wziąć udział w spotkaniu wypełnij formularz zgłoszeniowy:  http://bit.ly/kip-hufce-dolnoslaska
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu. ZAPYTANIE OFERTOWE BOROWA 2021 nr 4 z protokołami
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością  Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej  we Wrocławiu.
1 4 5 6 7 8
Skip to content