Year

2021
Hustle and Cashflow is a blog that aims to educate millennials on personal finance. What allows to differ from other personal finance blogs, is how we chose to communicate bersonal finance and money to millennials using humour and relatable language while providing quality information about how to deal with money and sharing stories of young people...
W imieniu Przewodniczącej ChKSI informujemy, że najbliższe posiedzenie ChKSI obędzie się 21 czerwca o godz. 17:30  w siedzibie chorągwi – ul. Nowa 6. Dokumenty należy przesłać 14 dni przed posiedzeniem na adres [email protected] Prosimy żeby osoby otwierające stopień przesyłały program próby w pliku Word. (.doc)
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska zaprasza do złożenia oferty w celu zakupu nieruchomości gruntownej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3, AM-2 w miejscowości Borowa przy ul. Lipowej 42, gmina Długołęka, woj. Dolnośląskie, będącej własnością Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu   ZAPYTANIE-OFERTOWE-BOROWA-2021-nr-6-z-protokolami
Zapraszamy na Szkolenie-seminarium ” Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli i instruktorów ZHP” dla kadry ZHP, nauczycieli i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi. WAŻNE: Wykład wprowadzający do seminarium: Najnowsze założenia projektu Edukacja włączająca – Jan Kosiński-Gortych – radca ministra, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji Narodowej Odbędzie się w piątek 28 maja w godzinach 16.00-18.00...
Dziś mija 77 rocznica zdobycia wzgórza Monte Cassino przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Jedna z najbardziej krwawych walk – zwana też Bitwa o Rzym – to były cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z hitlerowskimi Niemcami, które miały miejsce od 17 stycznia do 19 maja 1944 roku. 24 marca generałowie Władysław Anders i  gen. Olivera...
Już dzisiaj od godziny 20 poprzez ankietę będziecie mogli głosować na finalistów w ośmiu kategoriach! Jesteście ciekawi kto poza waszymi wybrańcami będzie jeszcze walczył o miano NIESTRUDZONEGO? Więcej informacji na stronie: http://dolnoslaska.zhp.pl/niestrudzeni-2020/
Od 14 maja do 31 października 2021 r. ZHP Chorągiew Dolnośląska realizuje projekt pn. „Harcerze – Wdzięczni Żołnierzom Niezłomnym 2021”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 19000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym ”. Wartość całego projektu wynosi 30950,00 zł Projekt realizowany jest w formie warsztatów, zajęć...
W związku ze wcześniejszymi obostrzeniami Komenda Chorągwi podjęła działania związane z finalizacja Dolnośląskiego Plebiscyty Instruktorskiego NIESTRUDZENI 2020, a tym samym organizacji Gali. Zmieniony został termin na 11 czerwca 2021 r. oraz miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy w Bądzowie – sala kryształowa. Gwiazdą wieczoru będzie Anna Żebrowska i Maciej Kieres, którzy zaprezentują znane i lubiane polskie piosenki m.in....
Druhny i Druhowie W imieniu Druhny hm. Joanny Struś-Prokop – Wiceprzewodniczącej ZHP oraz szefowej zespołu statutowego, zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z przedstawicielami zespołu. Spotkanie odbędzie się na platformie MSTeams w dniu 12 maja od godziny 19.00.   Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac925b2c8f3334d598c3b47a0bd8e678f%40thread.tacv2/1620299741452?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%22de28187f-5e17-44dc-8647-d5634b0b2c6b%22%7d Bardzo zachęcam do przesyłania swoich propozycji zmian lub zupełnie nowych propozycji na adres...
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi położonej na działce nr 290/3 AM-2 w miejscowości Borowa. SCAN_20210429_125021459  – wejdź…
1 3 4 5 6 7 8
Skip to content